Những điều cần biết về kỳ thi THPT quốc gia 2018

Thứ tư - 04/04/2018 08:34
Ngày 27/3/2018, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành Công văn số 1027/SGD&ĐT-QLT về hướng dẫn thi THPT quốc gia năm 2018, để giúp các thí sinh có thêm thông tin về kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, mời các bạn tham khảo một số nội dung sau:
Thí sinh làm bài
Thí sinh làm bài
1. Bài thi và hình thức thi:
- Tương tự năm 2017, kỳ thi có 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ họp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).
- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
2. Lịch thi cụ thể như sau:

3. Lựa chọn bài thi, môn thi thành phần của bài thi tổ hợp:
- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC: Thí sinh phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC.
- Đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào không có môn thi thành phần bị điểm liệt và điểm thi cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này, nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng Ngoại ngữ khác với thứ tiếng Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông). Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT
4. Cụm thi:
- Toàn thành phố tổ chức một cụm thi do sở GD&ĐT chủ trì, dành cho tất cả các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi (người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp). Bộ GDĐT điều động cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kì thi.
5. Đăng ký dự thi:
- Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, những thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT (đăng ký dự thi để xét tuyến vào ĐH, CĐ, TC) đăng ký tại phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã nơi thí sinh cư trú.
- Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Nếu đã học hết chương trình THPT trong năm học 2017-2018 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, không được đăng ký dự thi ở cơ sở giáo dục khác. Nếu đã học hết chương trình THPT từ năm học 2016-2017 trở về trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT, đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã nơi cư trú (theo xác nhận về cư trú của UBND câp xã) hoặc tại trường phổ thông nơi học lớp 12.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT, không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định);
- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm kiểu chứng minh nhân dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, mã điểm ĐKDT;
- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;
- Bản photo công chứng 2 mặt chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4.
7. Đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, TC:
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, TC đồng thời với đăng ký dự thi, trên cùng một Phiếu ĐKDT. Không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT); các nguyện vọng ĐKXT ghi trên Phiếu ĐKDT được xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (nguyện vọng 1 là nguyện vọng được ưu tiên cao nhất); thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo quy định.
- Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 01 lần sau khi đã có kết quả thi THPT quốc gia (trong thời gian quy định) và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức:
+ Phương thức trực tuyến: Thí sinh phải đăng ký số điện thoại di động trong mục 7 của Phiếu ĐKDT. Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cung cấp để truy cập internet thực hiện chức năng điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Phương thức này chỉ chấp nhận số lượng nguyện vọng ĐKXT sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng ĐKXT ban đầu trong Phiếu ĐKDT;
+ Phương thức điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và nộp trực tiếp tại nơi ĐKDT; cán bộ vi tính của Điếm ĐKDT cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm QLT. Phương thức này thí sinh được tăng thêm nguyện vọng ĐKXT (so với Phiếu ĐKDT) và phải nộp bố sung lệ phí xét tuyến theo quy định.
8. Những điểm mới căn bản về tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN:
- Làm tròn điểm xét tuyển đến 2 chữ số thập phân: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
- Ưu tiên khu vực - cộng thêm tối đa 0,75 điểm: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Thí sinh khu vực 1 vốn được cộng điểm ưu tiên khu vực cao nhất cũng chỉ được hưởng tối đa điểm ưu tiên khu vực là 0,75 điểm;
- Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên: Các ngành tuyển sinh đào tạo giáo viên ở các trình độ được quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng. Đối với trình độ đại học, xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT xếp loại học lực lớp 12 từ giỏi trở lên. Đối với trình độ cao đẳng, trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên.
9. Lịch nhận hồ sơ tại phòng GD&ĐT Quốc Oai:
- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Các buổi chiều từ ngày 04-05/4/2018 và từ ngày 09-13/4/2018; cả ngày từ ngày 16-20/4/2018 (trong giờ hành chính).
- Người nhận hồ sơ: Bà Cấn Thị Loan, cán bộ phòng GD&ĐT, điện thoại: 0945.664.268.
- Sau khi nộp hồ sơ, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu. Yêu cầu các thí sinh phải đăng nhập vào phần mềm trên mạng internet để theo dõi các thông tin liên quan, nếu thấy thông tin không chính xác phải thông tin về phòng GD&ĐT trước ngày 23/4/2018.
- Ngày 24/4/2018, các thí sinh phải đến phòng GD&ĐT kiểm tra lại và ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi. Sau thời gian này, nếu có sai sót ảnh hưởng đến kỳ thi của thí sinh, phòng GD&ĐT không chịu trách nhiệm.

Tác giả bài viết: HDH

Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 2
Văn bản mới

78/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục Quốc Oai 2019

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 171 | lượt tải:142

139/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục Quốc Oai năm 2019

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 262 | lượt tải:214

1076/QĐ-UBND

Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục Hà Nội 2019

Thời gian đăng: 08/03/2019

lượt xem: 531 | lượt tải:480

6547/QĐ-UBND

Bộ quy trình 30 thủ tục hành chính theo Quyết định 6547/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Thời gian đăng: 02/01/2019

lượt xem: 342 | lượt tải:206

32/2018/TT-BGDĐT

Thông tư về chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 02/01/2019

lượt xem: 282 | lượt tải:164

1549/TB-UBND

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị ngày 05/12/2018

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 413 | lượt tải:248

2795/TB-HĐTD

Thông báo thi thăng hạng giáo viên MN, TH từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội năm 2018

Thời gian đăng: 06/12/2018

lượt xem: 380 | lượt tải:269

161/2018/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 433 | lượt tải:166

6267/QĐ-UBND

Quyết định thi thăng hạng giáo viên từ hạng IV lên hạng III

Thời gian đăng: 20/11/2018

lượt xem: 491 | lượt tải:288

341/GM-UBND

Giấy mời dự 20/11/2018

Thời gian đăng: 12/11/2018

lượt xem: 529 | lượt tải:304
Video
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay11,118
  • Tháng hiện tại307,264
  • Tổng lượt truy cập3,394,938
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây