Giáo dục Quốc Oai - Một năm nhìn lại

Thứ sáu - 10/08/2018 09:46
Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; Quyết định 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngành Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai đã nỗ lực phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng kế hoạch và những biện pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Giáo dục Quốc Oai - Một năm nhìn lại
Năm học 2017-2018 là năm học thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; Quyết định 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngành Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai đã nỗ lực phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng kế hoạch và những biện pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Quy mô giáo dục tiếp tục ổn định và phát triển: Cấp học Mầm non: 27 trường Mầm non (26 trường công lập và 01 trường ngoài công lập) và 12 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Tổng số toàn huyện có 503 nhóm lớp với 15.119 cháu đến lớp, trong đó: Khối nhà trẻ 126 nhóm lớp với 3.132 cháu, đạt 39.8% số trẻ trong độ tuổi. Khối mẫu giáo có 377 lớp với 12.067 cháu, đạt 94,6% số cháu trong độ tuổi. Riêng trẻ 5 tuổi có 138 lớp với 4739 cháu đạt 100% số cháu trong độ tuổi. Cấp Tiểu học: 25 trường với  539 lớp và 17.225 học sinh đạt 100% kế hoạch. Riêng trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 3.756 em đạt 100% số trẻ trong độ tuổi. Cấp THCS: 22 trường với 341 lớp và 12.150 học sinh, tăng 10 lớp và 584  học sinh so với năm học trước. Riêng số Số HS hoàn thành chư¬ơng trình tiểu học năm học 2016 – 2017 trên địa bàn: 3119, số tuyển vào lớp 6 là 3077,  tỉ lệ: 98.7%,  90 lớp. Số HS bỏ học trong năm học là 36 em, chiếm tỷ lệ 0.3 %.
Về chăm sóc giáo dục trẻ: Toàn huyện có 14738/15199 trẻ tham gia bán trú, đạt tỷ lệ 97% (tăng 668 trẻ so với cùng kỳ năm học trước). Số trẻ nhà trẻ ăn tại trường là 2957 cháu đạt 94.4%, tăng 5.8%; trẻ mẫu giáo là 11781 cháu đạt 97.6%, tăng 3.5% so với cùng kỳ năm học trước. Trong đó trẻ 5 tuổi là 4554/4739 cháu đạt 96,1%. Mức ăn thấp nhất là 12.000đ/ngày/trẻ, cao nhất là 17.000đ/ngày/trẻ.
Về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông: Cấp Tiểu học về giáo dục phẩm chất: Tốt 10111 em đạt 58.7% ;  Đạt 706 em đạt 41% ; Cần cố gắng 64 em đạt  0.3%; về giáo dục năng lực: Tốt 8819 em đạt 51.2% ; Đạt 8337 em đạt 48.4; Cần cố gắng 69 em đạt 0.4%. Cấp THCS có 12134 học sinh được đánh giá xếp loại về hạnh kiểm và học lực, trong đó có 11059/12134= 91.1% xếp loại tốt, 937/12134 = 7.7% xếp loại khá, 123/12134 = 1.0% xếp loại trung bình và 15/12134 = 0.12 % xếp loại yếu.
Về giáo dục văn hóa: Cấp Tiểu học đã chỉ đạo các trường chủ động tổ chức cho HS tham gia các cuộc thi trên tinh thần tự nguyện như giải Toán, Tiếng Anh trên mạng Internet, thi chữ đẹp, … Phòng đã phối hợp với Công ty liên kết giảng dạy tiếng Anh và tổ chức cho HS tham gia giao lưu Trạng Nhí Tiếng anh cụm Thạch Thất – Quốc Oai  và  Giao lưu cụm Quốc Oai - Đan Phượng, kết quả có 8 giải Xuất sắc; 14 Nhất; 27 giải Nhì; Dự thi Olimpic tiếng Anh cấp thành phố có 02 em được khen thưởng đã có thành tích cao trong vòng thi sơ khảo; 01 HS đạt giải Đại sứ văn hóa đọc thủ đô cấp thành phố. Kết quả xếp loại về học lực có 4091/12134= 33.7% xếp loại giỏi, 5183/12134 =42.7 % xếp loại khá, 2430/12134 =20% xếp loại TB, 410/12134 = 3.4% xếp loại yếu, 20/12134 =0.16% xếp loại kém. Xét tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 toàn huyện đúng quy định. Kết quả có 2968/2971 =99.9 % học sinh dự xét  được công nhận tốt nghiệp THCS.
Năm học 2017- 2018, cấp THCS toàn huyện đã tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học trẻ và kỹ thuật cấp Thành phố với tổng số 115 em, trong đó đạt 69 giải (11 giải nhì, 18 giải ba và 40 giải khuyến khích), tăng 19 giải so với năm học trước, trong đó tăng 06 giải nhì, 04 giải ba .Tham gia thi Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô đạt 01 giải khuyến khích cấp Thành phố. Mặc dù còn nhiều khó khăn về đội ngũ GV, trình độ HS, song nhiều năm qua, Phòng GD&ĐT Quốc Oai đã tích cực tham gia cuộc thi KHKT dành cho HS. Học kỳ I năm học 2017- 2018 đã có 14 dự án tham gia thi cấp huyện, 05 dự án dự thi sơ khảo cấp Thành phố. Tuy nhiên không có sản phẩm nào được dự thi chính thức cấp Thành phố.
Về công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông: Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Trung tâm KTTH-HN Quốc Oai chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn dạy nghề phổ thông cho HS theo chương trình của Bộ GD&ĐT (70 tiết). Năm học  2017- 2018, 100% các trường trên địa bàn huyện triển khai học nghề phổ thông trong đó có 19 trường dạy nghề Làm vườn với 2647 học sinh tham gia, có 02 trường dạy nghề Điện dân dụng với 188 học sinh tham gia, có 01 trường dạy nghề nấu ăn với  133 học sinh tham gia. Tổ chức cho HS thi nghề năm học 2017- 2018, kết quả có 2972 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2956 học sinh được xếp loại, trong đó 2792 em loại giỏi đạt tỉ lệ 93.9 %, 143 em loại khá đạt tỉ lệ 4.8% và 21 em loại trung bình đạt tỉ lệ 0.7%. Còn 16 học sinh không xếp loại.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công ngày hội CNTT cấp cụm, cấp Huyện lần thứ 3 năm 2018, tham gia ngày hội CNTT cấp Thành phố lần thứ 4 đạt 12 giải (1 nhất, 1 nhì, 6 ba, 4 khuyến khích).
Năm học 2017-2018, phòng GD&ĐT đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 02 tập thể (TH Ngọc Liệp, THCS Kiều Phú), 02 tập thể được UBND Thành phố tặng bằng khen (TH Phượng Cách, THCS Sài Sơn), 10 tập thể được UBND Thành phố công nhận và khen thưởng tập thể lao động xuất sắc (MN Phượng Cách, MN Huyện, MN Phú Mãn, MN Nghĩa Hương, TH Thị Trấn Quốc Oai A, TH Tuyết Nghĩa, TH Ngọc Liệp, THCS Tuyết Nghĩa, THCS Kiều Phú, THCS Ngọc Liệp). Phòng GD&ĐT đang đề nghị UBND Huyện khen thưởng 51/75 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến (MN: 19, TH: 18, THCS: 14); 302 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (MN: 146, TH: 71, THCS: 85).
Những kết quả đáng phấn khởi nêu trên là tiền đề để ngành giáo dục Quốc Oai tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: HDH

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Quốc Oai

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 2
Văn bản mới

1362/QĐ-HĐTD

Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển viên chức giáo dục 2019

Thời gian đăng: 04/10/2019

lượt xem: 255 | lượt tải:196

2499/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc hết hiệu lực một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm học thêm

Thời gian đăng: 01/10/2019

lượt xem: 209 | lượt tải:145

4259/QĐ-UBND

Quyết định khen thưởng của UBND Thành phố năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 15/08/2019

lượt xem: 265 | lượt tải:184

160/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra dạy thêm học thêm 2019

Thời gian đăng: 22/07/2019

lượt xem: 335 | lượt tải:229

2786/QĐ-UBND

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 26/06/2019

lượt xem: 541 | lượt tải:444

TS10-1920

Kết quả thi vào lớp 10 THPT Quốc Oai - Full

Thời gian đăng: 15/06/2019

lượt xem: 1027 | lượt tải:2022

TS10-1920

Kết quả thi vào lớp 10 THPT Quốc Oai - P1

Thời gian đăng: 14/06/2019

lượt xem: 648 | lượt tải:438

118/KH-UBND

Kế hoạch tuyển sinh MN, L1, L6 năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 27/08/2019

lượt xem: 100 | lượt tải:26

2325/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện thi tuyển VCGD 2019

Thời gian đăng: 25/04/2019

lượt xem: 3300 | lượt tải:3473

78/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục Quốc Oai 2019

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 654 | lượt tải:333
Video
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay23,531
  • Tháng hiện tại467,468
  • Tổng lượt truy cập6,166,629
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây